JOUW TRAJECT ALS (HOOFD)ANIMATOR (IN SPÉ)

Stap 1: Registreren

Ben je minimaal 15 jaar oud en wil je met je animatortraject starten, dan moet je de overheid hiervan op de hoogte brengen. Zij bezorgen je op het einde van de rit het officiële attest. Registreer je als deelnemer op www.mijnkadervorming.be om een KAVO-ID te ontvangen. Eens je geregistreerd bent, kan zowel je cursusverantwoordelijke als je stagebegeleider met dit ID jouw beoordeling invoeren. Via de website kan je ook zelf je traject opvolgen.​​​​​​​​​​​​​​

Voorwaarden:

Om te mogen starten aan een traject moet je wel een bepaalde leeftijd hebben:

  • Animatortraject: vanaf 15 jaar (bij aanvang van het traject)
  • Hoofdanimatortraject: vanaf 16 jaar en je moet in het bezit zijn van het attest animator (ofwel een portfolio met minimum 100u ervaring)

Heb je nog geen animator attest en je wilt aan het hoofdanimator traject starten, dan kan je misschien toch nog eraan beginnen. Je moet dan een portfolio opstellen waarin je onder andere 100 uur ervaring in het jeugdwerk aantonen. Meer info over het portfolio? Monitoren@wakasa.be

Stap 2: Cursus

Je wordt tijdens zo’n cursus begeleid door straffe instructeurs. Zij geven de aanzet met nieuwe ideeën, verrassende technieken of een meeslepend spel, aan jou om te scoren. Je krijgt uitdagende opdrachten voorgeschoteld en meer dan eens zullen je grenzen verlegd worden. Zodra je gestart bent met de cursus, heb je 3 jaar tijd om je traject af te werken.​​​​​​​ Bekijk hier het overzicht van de Wakasa-cursussen. Wist je dat elke gemeente (een deel van) je inschrijvingsgeld terugbetaalt? Bekijk op deze kaart de voorwaarden voor jouw gemeente.

Stap 3: Stage

Na het theoretisch luik komt het praktisch luik, namelijk de stage. Deze moet in totaal 50 uur bedragen. De cursusorganisator blijft de eindverantwoordelijke over je stage, maar waar je precies je stage doet dat mag je in zekere mate zelf kiezen. 
Uiteraard willen wij heel graag dat je je stage bij Wakasa doet, maar ook ander erkend jeugdwerk is toegestaan. Een lijst van erkende stageplaatsen vind je op www.mijnkadervorming.be. Jouw stageplaats moet zichzelf ook registreren op deze site. Alleen zo kunnen wij je stage goedkeuren en na een geslaagde stage een attest uitreiken. Zin om stage te lopen bij Wakasa? Tof! Stuur dan kort een mailtje naar  Monitoren@wakasa.be

Je mag je stage-uren (50 uur voor elk traject) verdelen over verschillende verenigingen maar zorg ervoor dat diegene die je het langst heeft begeleid tijdens je stage je eindbeoordeling invult. De stagebegeleider schrijft in je stageboekje zijn eindoordeel en duidt aan of je volgens hem/haar geslaagd bent (of niet). Als de beoordeling positief is, krijg je een uitnodiging voor het eindevaluatiemoment.​​​​​​​ 

De stagebegeleider schrijft in je stageboekje zijn eindoordeel en duidt aan of je volgens hem/haar geslaagd bent (of niet). In beide gevallen stuur je de samenvatting van de eindevaluatie naar Jonge Helden op (info@jongehelden.be of Vital Decosterstraat 84, 3000 Leuven). Als de beoordeling positief was, krijg je een uitnodiging voor de terugkomdag. Stel dat je voor deze stage nog niet geslaagd bent, dan bezorgen we je een nieuw exemplaar, als je dat wilt, voor een nieuwe poging.

Stap 4: Evaluatie

Voor je je attest kunt ontvangen, moet je nog deelnemen aan een eindevaluatie van 4 uur. Schrijf je daarvoor in bij de vereniging waar je de cursus volgde. Dankzij het stageboekje heeft de begeleider van het evaluatiemoment een mooi zicht op de groei die de kandidaat-animator heeft doorgemaakt. Het evaluatiemoment dient om een conclusie te maken van het individueel traject en te helpen bij het zoeken naar verdere groeimogelijkheden op vlak van de competenties. Om je animatorattest te kunnen ontvangen, moet je 16 jaar geworden zijn.​​​​​

Stap 5: Proficiat

Vanaf nu ben jij animator in het jeugdwerk! Je kan aan de slag in een jeugdvereniging, een vakantieorganisatie, een speelpleinwerking… Als animator kan je ook blijven groeien. Zo kan je allerlei extra vormingen volgen, om je eigen creativiteit aan te scherpen, je expressieve bagage te vergroten of je vaardigheden als jeugdwerker uit te bouwen. En ben je klaar voor de volgende stap? Dan kan je starten aan het traject voor hoofdanimator in het jeugdwerk.​​​​​​​ Bekijk hier het overzicht van de Wakasa-cursussen.